Problemy z aplikacją Drone Tower: Co użytkownicy powinni wiedzieć: Aktualizacja

Od premiery 15 kwietnia 2024 roku aplikacja Drone Tower napotyka na szereg problemów, które wpływają na doświadczenie użytkowników oraz bezpieczeństwo korzystania z dronów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd problemów oraz aktualne działania podejmowane w celu ich rozwiązania.

Występowanie błędów i awarii

Jednym z głównych problemów zgłaszanych przez użytkowników jest częste występowanie błędów i awarii aplikacji. Nieprzewidywalne zachowanie programu może prowadzić do zawieszania się, wyświetlania komunikatów o błędach lub nawet do zamknięcia się aplikacji w trakcie użytkowania. To znacząco utrudnia planowanie i realizację lotów dronów.

Problemy z logowaniem

Niektórzy użytkownicy napotykają trudności z zalogowaniem się do aplikacji, mimo wprowadzania poprawnych danych logowania. Ten problem dodatkowo komplikuje korzystanie z funkcji aplikacji i może prowadzić do frustracji użytkowników.

Trudności ze zgłaszaniem lotów

Nawet gdy użytkownikom udaje się zalogować, mogą napotkać trudności ze zgłaszaniem planowanych lotów dronów za pośrednictwem aplikacji. To utrudnia planowanie operacji dronowych i może negatywnie wpływać na ich skuteczność.

Atak hakerski

16 kwietnia 2024 roku aplikacja padła również ofiarą ataku hakerskiego, co dodatkowo pogłębiło problemy użytkowników. Chociaż skala i charakter ataku nie są jeszcze jasne, stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych użytkowników oraz stabilności działania aplikacji.

Działania podejmowane przez PAŻP

  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) aktywnie monitoruje sytuację i podejmuje działania w celu rozwiązania problemów z aplikacją.
  • PAŻP informuje użytkowników, że mogą zgłaszać loty dronów za pomocą strony internetowej CheckIn.pansa.pl jako alternatywnej platformy.

Dodatkowe źródła informacji

  • Użytkownicy mogą znaleźć więcej informacji na temat problemów z aplikacją na stronie internetowej PAŻP oraz na forum Polskich Modelarzy RC.
  • Na platformie YouTube dostępne są również materiały wideo, które omawiają i dokumentują problemy z aplikacją.

Podsumowanie

Problemy z aplikacją Drone Tower stanowią poważne wyzwanie dla użytkowników, które może wpływać zarówno na komfort korzystania z dronów, jak i na bezpieczeństwo operacji lotniczych. W międzyczasie, zaleca się użytkownikom korzystanie z alternatywnych metod zgłaszania lotów dronów oraz monitorowanie oficjalnych źródeł informacji w celu uzyskania najnowszych aktualizacji dotyczących sytuacji z aplikacją. Bieżące działania podejmowane przez PAŻP mają na celu szybkie rozwiązanie problemów i przywrócenie stabilności działania aplikacji.

Aktualizacja (20.04.2024):

Przynajmniej u nas aplikacja Drone Tower została przywrócona do działania. W przypadku, gdy użytkownicy nadal napotykają problemy z logowaniem się, zgłaszaniem lotów lub doświadczają awarii, zalecamy kontaktowanie się z obsługą techniczną w celu uzyskania wsparcia i rozwiązania ewentualnych problemów.

Byliśmy w stanie zalogować się do aplikacji, dodać/zmienić dane użytkownika oraz wykonać check-in. Na tę chwilę wydaje się, że wszystko jest ok, ale zalecamy ostrożność i testowanie. Warto także mieć pod ręką starą metodę dodawania check-in’a za pomocą PANSA checkin.