NASA James Webb: obserwacje M82 fabryka gwiazd

Galaktyka Messier 82 (M82) to miejsce narodzin gwiazd, gdzie intensywnie tworzą się nowe, młode gwiazdy. Nowe obserwacje wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) ujawniają fascynujące szczegóły tej galaktyki i zachodzących w niej procesów.

Gwiazdy w galaktycznym wirze

Naukowcy użyli kamery NIRCam JWST do zbadania centrum M82. Uzyskane obrazy w podczerwieni pozwoliły im dostrzec detale wcześniej niewidoczne, ukryte za kurtyną pyłu i gazu.

Obserwacje ujawniają m.in.:

  • Gęste skupiska żelaza, pozostałości po supernowych, rozsiane po galaktyce.
  • Obszary, gdzie wodór jest rozświetlany przez młode gwiazdy.
  • Wiatr galaktyczny, strumień gazu wyrzucany z jądra gwiazdotwórczego.

Wiatr galaktyczny: napęd ewolucji

Naukowcy badali również wpływ wiatru galaktycznego na otoczenie. Odkryli, że wiatr ten jest napędzany przez szybką formację gwiazd i supernowe.

Zaskakujące okazało się, że emisja z cząsteczek węglowodorów aromatycznych (PAHs) ujawnia drobną strukturę wiatru galaktycznego, dotychczas niewidoczną. Emisja ta przypomina strukturę gorącego, zjonizowanego gazu, co stawia przed naukowcami nowe pytania.

Nowe pytania i przyszłe badania

Obserwacje JWST M82 stawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Naukowcy planują dalsze badania tej galaktyki, a także innych galaktyk o gwałtownej aktywności gwiazdotwórczej.

Celem jest lepsze zrozumienie procesu tworzenia gwiazd oraz wpływu wiatru galaktycznego na ewolucję galaktyk. Nowe dane z JWST, w tym obserwacje spektroskopowe i obrazy w większej skali, pomogą astronomom zgłębić te tajemnice.

Badania galaktyk takich jak M82 mogą również pomóc nam lepiej zrozumieć wczesny Wszechświat.

Te wyniki to dopiero początek. JWST otwiera nowe okno na badanie galaktyk i procesów zachodzących w nich. Możemy się spodziewać wielu fascynujących odkryć w najbliższych latach.